עופר רג'ואן - רג'ואן הפקות - הגברה ותאורה לאירועים - הגברה ותאורת במה

הגברה ותאורת במה לאירועים

  
רג'ואן הפקות משתמשת במערכות הגברה תאורה והקרנה חדשות, איכותיות ומקצועיות, עם התחדשות  ושמירה על סטנדרטים גבוהים, בטיחות, שמירה ותחזוקה נכונה של הציוד, תקנים ואישורים מתאימים, פריסות חשמל, עיצוב תאורה, גנראטורים וכול הדרוש לכול אירוע בהתאם לצרכיו.